Megújuló energiák

A kötet a református iskolarendszer innovatív folyamatainak vizsgálatán keresztül igyekszik erősíteni a református és a teljes közoktatási iskolarendszer közötti kapcsolatokat, az eltérő fenntartói csoportokhoz tartozó intézmények közti párbeszédet.

Cím: Megújuló energiák. Innováció és eredményesség a református középiskolákban
Kiadja: Református Tananyagfejlesztő Csoport, Budapest, 2018
Szerkesztette: Kopp Erika, Széll Krisztián
Lektor: Pusztai Gabriella, Halász Gábor
Nyelvi lektor: Gyimesné Szekeres Ágnes
Borítóterv, tipográfia: Rezessy Szabolcs
Nyomdai munkák: PRINTINGO – Digitális Nyomda és Grafikai Stúdió
ISBN: 978-615-5834-02-8

Lapozzon bele a kiadványba