Pszalmodizáló népdalok és zenei rokonságaik 2 - Szivárvány havasán

5