Habsburg-ellenes harcok és vallási mozgalmak a XVII. században, a török kiűzése

6