Halmazok, halmazok egymáshoz való viszonya és halmazműveletek

9