Alakzatok szimmetriáinak felismerése, vizsgálata

7