Állandósult szókapcsolatok: Bibliai eredetű közmondások a magyar nyelvben

6